Training & Community ZORGVULDIG & VEILIG WERKEN MET INFORMATIE

Informatiebeveiliging is voor iedere zorginstelling een complex dossier dat vele facetten kent. Voor samenwerkende netwerken in de zorg biedt Connectzorg Nederland een pragmatische training 'Zorgvuldig & Veilig werken met informatie' - Dataprotectie conform NEN7510

Training

Tijdens een training van  één tot enkele dagdelen informeren wij u uitgebreid over de belangrijkste aspecten van informatiebeveiliging.

In deze intensieve training leert u het privacybewustzijn van uw medewerkers te verbeteren.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Kennis van eisen uit privacywet- en regelgeving
  • Privacybewustzijn bij het management
  • Stappen van een effectief bewustwordingsprogramma
  • Bepalen van status en daarmee te nemen acties
  • Vasthouden en verder verbeteren van bereikt privacybewustzijn

Doel
Aan het einde van de training  gaat u naar huis met voldoende kennis om van start te gaan en een pragmatisch plan van aanpak voor de verdere optimalisatie van uw informatiebeveleiliging. Uw organisatie kan laten zien dat zij ‘in control’ is op het vlak van dataprotectie.

Training op maat

Uw specifieke situatie kan ook leidraad zijn van de training. Een begeleid kort self-assessmentraject wordt dan als een van de uitgangspunten van de training gehanteerd. Op deze wijze wordt de lat gelegd op een niveau wat voor uw organisatie passend en voldoende is.

 

Zoals u van ons gewend bent kenmerkt ook de begeleiding rondom dataprotectie zich door pragmatiek, kosteneffectiviteit, flexibiliteit, gebruikersgemak en integriteit.

 

 

Vragen? Wij informeren u graag!

Martine vd Merwe

Ons trainingsprogramma wordt vormgegeven door

Martine van de Merwe

Security Person of the Year 2017

 

Meer informatie?
Mail naar: dataprotectie@connectzorg.nl
T.  0412 - 750 339.