Zorgdomein & Zorspoor

logo_zorgspoor_1

 

Zorgspoor is hét webportaal voor veilige overdracht van cliëntengegevens en afstemming in de zorg.

 

Deelnemers aan Zorgspoor delen samen inzicht in het aanbod aan beschikbare VVT zorg. Voor uw cliënten wordt zo geen zorgmogelijkheid over het hoofd gezien en is het zorgaanbod van uw zorglocatie altijd bekend bij zorgzoekers.

 

Zorgspoor is een onderdeel van ZorgDomein

 

U bent slechts een paar klikken verwijderd van slimme patiëntentransfer-functionaliteiten, inzicht in het actuele VVT zorgaanbod en de beveiligde e-berichtservice FlyMail.
Het laagdrempelige en effectieve webportaal Zorgspoor is één van de snelst groeiende afstemmingssysteem in de Zorgsector. In Nederland ervaren al meer dan 1.100 zorglocaties  en meer dan 5.000 gebruikers de absolute meerwaarde van Zorgspoor tegen een lage kosteninvestering.

Doel

Voor wie

Voor én door het werkveld

Zorgspoor heeft als doel om, door centralisatie van het beschikbare zorgaanbod, een bijdrage te leveren aan een efficiënte doorstroom van cliënten in diverse zorgtrajecten, waarbij passende zorg voor de cliënt centraal staat.

 

Door de inzet van slimme templates die aansluiten bij de diverse zorgindicaties en wensen van de gebruikers van Zorgspoor is Zorgspoor het ideale systeem om patiëntentransfers efficiënt te ondersteunen.

 

Zorgspoor is opgezet voor en samen met de bij het zorgtraject betrokken professionals werkzaam bij: Verpleeg- en Verzorgingscentra, Ziekenhuizen, Huisartsenpraktijken, Thuiszorgorganisaties, Hospices en GGZ-instellingen.

Instellingen in deze sectoren kunnen lid worden van Zorgspoor.

 

Ledenlijst Zorgspoor »

 

De functionaliteiten van Zorgspoor worden constant getoetst aan de actuele werkwijze rond het transferproces. Meerdere malen per jaar vindt er een werkgroepoverleg plaats. Deze werkgroep bestaat uit gebruikers van het deelnemersveld in de gehele breedte. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het product Zorgspoor geëvalueerd en wordt er vanuit alle betrokken disciplines input gegeven voor een optimaal functionerend systeem. Zorgspoor sluit hierdoor aan bij de wensen van haar leden. 

Het gebruik van Zorgspoor zorgt voor zowel tijdsbesparing in het transferproces vanuit de zieken-/verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen als voor een aanzienlijke tijdsbesparing voor zorglocaties die niet meer continu telefonisch en per e-mail benaderd worden met de vraag of er zorg beschikbaar is. Zorgspoor biedt de mogelijkheid cliënten aan de voorkeursaanbieder(s) en beschikbare zorg direct en breed aan te bieden. Zorgspoor is uw hulp bij een snelle afstemming van vraag en aanbod.

Resultaten VVT

Resultaten Ziekenhuizen

 • Dagelijks een actueel overzicht van cliënten met voorkeur voor uw zorglocatie/extramurale zorg.
 • Constant een actueel overzicht van (landelijk) aangeboden cliënten.
 • Een verbeterde doorstroom van cliënten tussen ziekenhuizen en de V&VT-sector.
 • Kortere lijnen tussen zorglocatie en transferafdeling ziekenhuis.
 • Versnelde opname voor het verpleeg- of verzorgingshuis dan wel versnelde zorg extramuraal
 • Beschikbare crisisbedden centraal inzichtelijk voor de huisartsenpraktijken.
 • Geen onnodig telefoonverkeer met de transferafdelingen van ziekenhuizen, huisartsen en collega-zorginstellingen.
 • Aanzienlijke directe en indirecte kostenbesparing op het transferproces.
 • Beveiligde overdracht cliëntgegevens.
 • Promotionele pagina zichtbaar voor zorgzoekers.
 • Een verbeterde doorstroom van patiënten voor nazorgtraject.
 • Kortere lijnen tussen ziekenhuizen en zorgbemiddelaars van zowel intra- als extramurale zorginstellingen.
 • Efficiëntere benutting beddencapaciteit.
 • Geen onnodig telefoonverkeer met de zorginstellingen.
 • Aanzienlijke directe en indirecte kostenbesparing op het transferproces.
 • Veilige overdracht van cliëntgegevens.
 • Inzicht in presentatie zorgaanbieders.

Resultaten voor deelnemende Huisartsen

 • Direct inzicht in de werkelijk beschikbare crisisbedden binnen en buiten de regio*).
 • Inzicht in reguliere zorg binnen en buiten de regio.
 • Geen onnodig telefoonverkeer met zorginstellingen.
 • Kostenbesparing.

*)onder deelnemende instellingen

Gebruikers Zorgspoor

Zorgspoor is beschikbaar voor zorgprofessionals van Verpleegcentra,Thuiszorgorganisaties, Hospices en de Ziekenhuizen in Nederland. 

Ook Huisartsenpraktijken, GGZ-instellingen en overige organisaties actief in deze sector kunnen zich registeren op Zorgspoor (alleen zoekfunctie).

Intra- & Extramurale zorg

Veilig transport gegevens

Actueel overzicht

Zorgspoor is ingericht voor alle voorkomende indicaties voor Zorg met verblijf (intramuraal), Zorg zonder verblijf (extramuraal), Crisiszorg en Hospicezorg. Het aanbieden en zoeken naar zorg en/of het aanbieden en zoeken van een cliënt gebeurt door het aanvinken van een scala aan gewenste criteria, afhankelijk van de gekozen zorgsoort, zoals zorgzwaarte, grondslag, omvang, functies en zorgregio.

Zorgspoor geeft de mogelijkheid om op eenvoudige wijze het transferdossier (zoals verpleegplan en indicatie) met uw aanvraag mee te sturen.

Het Zorgspoor-systeem voldoet aan de veiligheidsvoorschriften conform
ISO 27001.

Een zoekopdracht geeft meteen uitsluitsel over de aanwezigheid van passende zorg/cliënten. Zorgspoor biedt via de persoonlijke startpagina 'Mijn overzicht' continu een actueel overzicht van de, namens uw zorglocatie(s) uitgezette, zorgvragen en de voor uw zorglocatie(s) ontvangen zorgaanvragen. Bovendien is de totale database aan uitstaande zorgvragen en zorgaanbiedingen via het Zorgspoor-account voor abonnementhouders inzichtelijk.

Behoudt van regie

Chat en E-Berichten

Lid worden & inloggen Zorgspoor

De daadwerkelijke afstemming rond de opname van een cliënt vindt plaats in goed digitaal en/of telefonisch overleg tussen zorgaanbieder en zorgzoeker. Zorgspoor biedt slechts het portaal voor zorgaanbieders en zorgzoekers om elkaar te vinden en veilig te kunnen communiceren. Zorgspoor heeft geen enkele bemoeienis met de afhandeling van de daadwerkelijke zorgmatch. Voor via Zorgspoor tot stand gekomen zorgmatches zijn geen gelden verschuldigd.

Naast een digitale 'chatfunctie' met betrekking tot uw cliënten biedt Zorgspoor de mogelijkheid, los van een bepaalde cliëntentransfer, beveiligd e-berichten en documenten te versturen naar Zorgspoorleden en niet-Zorgspoorleden. Ingelogd in Zorgspoor kunt u automatisch gebruik maken van FlyMail.

 

Lees meer over FlyMail>>

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van Zorgspoor en FlyMail dient u ingelogd te zijn. Het Zorgspoor lidmaatschap is hiervoor noodzakelijk.

Na inschrijving kunt u meteen starten met het gebruik van Zorgspoor.

Aangesloten bij Zorgspoor: