Privacy statement

Privacy statement

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de websites van Connectzorg Nederland B.V. (Connectzorg) is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

 

Doel

 

Contact

Wanneer u vanaf de website of per email of andere manier berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken, verzoeken beantwoorden en klantcontact onderhouden, en aan onze wet­te­lijke verplichtingen voldoen. Deze gegevens worden bewaard op beveiligde servers van Connectzorg of van derden die voor onze dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens noch zullen uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt

 

Aanbiedingen

Wij gebruiken uw gegevens niet voor het doen van aanbiedin­gen tenzij u hier in het contact juist expliciet om vraagt.

Uw gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

 

Websitebezoek

De websites van Connectzorg maakt geen gebruik van cookies of andere technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website ge­draagt of welke pagina’s worden bezocht.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze web­site. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze coo­kies zijn niet door de websites van Connectzorg te beïnvloeden. Wel kunt u ze uiter­aard door de browser laten blokkeren. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijk­he­den van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de web­site van de aanbieder van uw browser.

 

Gegevensverwerking en beveiliging

Connectzorg deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Connectzorg verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en Connectzorg te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaar­termijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Connectzorg uitbesteed aan derden. Connectzorg zorgt ervoor dat alle verwer­king en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzon­der, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt, en ook overigens voldoet aan de strikte beveiligingseisen die Connectzorg en de Avg stellen.

Connectzorg zorgt ervoor dat uw gegevens alleen in Nederland blijven.

 

Aanpassen gegevens; uw rechten

U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toege­staan). Ook kunt u aangeven dat Connectzorg de verwerking van uw gegevens moet stoppen, en kunt u Connectzorg vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de dienstverlening van Connectzorg ten aanzien van uw rechten.

Onderaan iedere mailing vindt u overigens de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

 

Contact over privacy

Voor al uw vragen over dit privacystatement kunt u terecht bij: Connectzorg Neder­land B.V., info@Connectzorg.nl of u kunt direct contact opnemen met de Functio­naris voor de Gegevensbescherming van Connectzorg, Ir.drs. J. van der Vlugt CISA CRISC CCX RCX op jvdvlugt@maverisk.nl

Connectzorg kan dit privacy-statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.