De medewerkers van Connectzorg Nederland hebben korte lijnen met haar relaties.  Kennis van zaken, enthousiaste inzet en een luisterend oor leiden tot continue verbetering van haar producten en maatwerk. Connectzorg heeft haar klantenservice hoog in het vaandel staan. 

Connectzorg_logo

De wens een bijdrage te leveren aan dynamische werkprocessen in de VVT sector is in 2007 de drijfveer geweest voor de oprichting van Connectzorg Nederland.

Connectzorg Nederland is contacten aangegaan met branchevereniging ActiZ, het Ministerie van VWS en de Landelijke Huisartsen Vereniging. Vanuit de onderkenning van een afstemmingsprobleem rond de seniorenzorg is door deze partijen kritisch meegedacht naar een mogelijke oplossing.
De behoefte aan een schakel in een goed afgestemde keten, anticiperend op patiëntenstromen, zodat een patiënt op de juiste tijd en plaats de juiste zorg krijgt van de juiste zorgaanbieder, tegen zo laag mogelijke afstemmingskosten en inspanningen resulteerde in de opzet van de webapplicatie Zorgspoor®.

 

Op geleide van wensen vanuit het werkveld heeft Connectzorg in 2015 de e-berichtenservice FlyMail® ontwikkeld. FlyMail garandeert een veilig berichten- en documentenverkeer tussen zorgprofessionals. De FlyMail service is geïntergreerd in- en direct benaderbaar vanuit Zorgspoor als ook is FlyMail te verkrijgen als een op zichzelf staande applicatie voor de communicatie tussen zorgverleners.

 

Op 1 februari 2016 lanceerde Connectzorg de service Dataprotectie in de zorg. Met deze service biedt Connectzorg zorginstellingen een ongecompliceerde aanpak met als doel om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.

 

Teneinde de dienstverlening rond Zorgspoor en FlyMail adequaat te kunnen optimaliseren heeft Connectzorg Nederland per 1 september 2018 de Zorgspoor-activiteiten ondergebracht bij ZorgDomein. ZorgDomein verbindt zorgconsumenten met zorgverleners en zorgverleners onderling. ZorgDomein wordt in Nederland gebruikt door ruim 90% van de huisartsen, vrijwel alle ziekenhuizen en steeds meer individuele zorgverleners en zorginstellingen.

 

De producten van Connectzorg kenmerken zich door pragmatiek, kosteneffectiviteit, flexibiliteit, gebruikersgemak en integriteit.

 

Meer informatie over Connectzorg Nederland?

Neem vooral contact met ons op. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën en ervaringen en helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen!

Owner Connectzorg Nederland

Peter de Roeck
peter@connectzorg.nl

Co-Owner

 

Owner Connectzorg Nederland

Annette Oldenboom
annette@connectzorg.nl

Co-Owner

 

Jurgen van der Vlugt

Jurgen van der Vlugt
info@connectzorg.nl

Security Officer

 

Algemeen emailadres: info@connectzorg.nl