FlyMail® is een webgebaseerde applicatie  om zorgprofessionals op een veilige en snelle manier berichten en documenten uit te laten wisselen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medisch dossier naar eerstelijnszorg of naar het ziekenhuis.

 

E-berichtenverkeer via FlyMail is veilig. Berichtenuitwisseling is mogelijk met zowel gebruikers van de Zorgspoor applicatie als met niet-Zorgspoorleden met een aansluiting op FlyMail.

Laptop_Flymail_Dashboard_400x220

Met respect voor privacy

Tot 10 documenten meesturen met uw bericht

FlyMail berichten ontvangen is altijd gratis

Veilig & voordelig verzenden

In de zorgsector wordt steeds vaker gebruik gemaakt van e-mail om vertrouwelijke gegevens te versturen. Ook zorggegevens die per e-mail worden verstuurd, moeten voldoen aan de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) en aan de vernieuwde beveiligingsrichtlijn voor de zorgsector, de NEN 7510. Kortom, het beheren van mail wordt een zorg.

FlyMail biedt hierin een handige en voordelige oplossing. FlyMail sluit uitstekend aan bij passende maatregelen die uw zorginstelling, in het kader van de beveiliging van persoonsgegevens, volgens de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) kan nemen.

Encryptie en anti-spam / anti-virus diensten beschermen de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van de gegevens tijdens transport en opslag.

FlyMail icon mail klein

Zorgprofessionals kunnen gebruik maken van FlyMail voor het beveiligd versturen van berichten en documenten.

FlyMail geeft de mogelijkheid om:

 • e-berichten (+ documenten) te verzenden en te ontvangen.

Het ontvangen van e-berichten en documenten is te allen tijde gratis. Wilt u ook e-berichten versturen dan is een betaald abonnement noodzakelijk.

Wij informeren u graag over het FlyMail abonnement

 

Zorgspoor abonnementhouders
Voor Zorgspoorleden is het gebruik van FlyMail gratis. Dit geldt voor zowel het verzenden als het ontvangen van e-berichten en documenten.

 

Huisartspraktijken
Als huisartspraktijk krijgt u toegang tot FlyMail door middel van inschrijving op Zorgspoor. Deze inschrijving geeft:

 • de mogelijkheid e-berichten en documenten te ontvangen en versturen via FlyMail
 • de mogelijkheid te zoeken naar actuele beschikbare zorg onder Zorgspoorleden binnen de Zorgspoor applicatie.

Aan de Huisarts-inschrijving op Zorgspoor voor bovenstaande FlyMail en Zorgspoor functionaliteiten zijn geen kosten verbonden.

FlyMail® Gebruikersgroepen

FlyMail beveiligd berichtenverkeer is beschikbaar voor zorgprofessionals werkzaam bij:

 • Verpleeghuizen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Ziekenhuizen
 • Hospices
 • GGZ-instellingen
 • Huisartspraktijken
 • Tandheelkunde
 • Logopedie praktijken
 • Fysiotherapie praktijken
 • ...

Staat uw branche niet vermeld bij de gebruikersgroepen en
bent u geïnteresseerd in de webapplicatie FlyMail neem dan
contact met ons op.

FlyMail® is tevens een geïntegreerd onderdeel van het Zorgspoor systeem.

Gebruikers van Zorgspoor gebruiken de FlyMail e-berichtenservice (Verzenden & Ontvangen) gratis.